Hiányzik egy információ? Szeretnéd tudni mások véleményét? Tedd fel a kérdésedet most! Segíts másoknak! Válaszolj a kérdésekre! Gyűjts pontokat!
összesen 75.772 kérdés és 2.148.706 válasz
  kérdés keresõ:
Hiányzik egy információ? Szeretnéd tudni mások véleményét? Tedd fel a kérdésed most!
Segíts másoknak! Válaszolj kérdésekre! Gyûjts pontokat!
Talán más is megkérdezte már azt, ami téged érdekel! Böngéssz a kérdés és a válasz közt!
elfelejtettem a jelszavam       e-mail: jelszó:

 

 

A Kerdesem.hu weboldalt a Jupiter Kft. üzemelteti (1062 Budapest, Lehel u. 5. II. em. 25.
Az adatvédelem a Tartalomszolgáltatási Kódexet, valamint a mindenkori, hatályos jogszabályokat veszi alapul. A kerdesem.hu weboldalt bárki anélkül látogathatja, hogy bármilyen személyes adatot megadna.
 
A kerdesem.hu szerverei által automatikusan naplózott információk
A kerdesem. hu szerverei automatikusan regisztrálják felhasználói IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.
 
Cookie-k
A kerdesem. hu egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználói számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya.
 
Regisztráció során a kerdesem.hu részére bocsátott személyes adatok
A kerdesem. hu egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez a felhasználónak regisztrációs kérdőívet kell kitöltenie. A kerdesem. hu a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja felhasználói adatait kezelni és nyilvántartani, és kizárólag abban az esetben, amelyhez kifejezetten felhatalmazást kapott.
A  kerdesem. hu a regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy statisztikai adatokat nyerjünk róluk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. Egyes információkat összesített és feldolgozott formában egyes partnereink rendelkezésére bocsáthatunk abból a célból, hogy partnereink a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.
 
A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok
A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Felhasználóink számára minden ilyen esetben lehetőséget kínálunk arra, hogy a további kapcsolódó tájékoztató anyagok fogadásáról lemondjanak.
 
A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok
A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például könyváruház). Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.
 
Nyilvános kommunikációs lehetőségek
A kerdesem. hu -t minden felhasználó saját felelősségére veszi igénybe,  bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja, de nem használható közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására (ideértve nem kizárólagosan a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok direkt marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történő használatát).

A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor
kerdesem. hu-nak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag kerdesem. hu írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.
Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).
·         A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat az kerdesem. hu a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.
·         A kerdesem. hu mindennemű felelősségét kizárja szolgáltatásai igénybe vételével a felhasználói által, az interneten közzétett információkért.
·         kerdesem. hu megtekintésével a felhasználó és a kerdesem. hu távközlési eszköz útján létesít kapcsolatot, az információ szolgáltatása interneten történik. Ez a kerdesem. hu részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. A kerdesem. hu az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikailag is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.
·         A kerdesem. hu bármikor a felhasználó rendelkezésére áll, hogy az általa kezelt személyes adataival kapcsolatosan tájékoztatást adjon.
·         A felhasználónak joga van ahhoz, hogy jogsérelem bekövetkezte, vagy fennállásának veszélye estén adatvédelmi biztoshoz forduljon. Ebben az esetben a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg.
·         Amennyiben kiderül, hogy harmadik személy jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként az kerdesem.hu használata során kárt okozott a felhasználó számára, a kerdesem.hu az ebből eredő kárt jogosult lesz a felhasználó felé érvényesíteni az pedig köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben A kerdesem. hu-t megóvni és azokat viselni. A kerdesem. hu ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 
Linkek
A kerdesem. hu szolgáltatásai tartalmazhatnak olyan kapcsolódási pontot (linket), amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a kerdesem. hu nem vállal felelősséget. Amennyiben a kerdesem. hu  tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja.
 
Moderálási alapelvek
A kerdesem. hufóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket a szerkesztőség felkérésére végzik. Alapvető feladatuk, hogy lehetőleg biztosítsák a normális kommunikációt. A moderálás ebből adódóan szubjektív: egyetlen kontrollja, hogy a különböző beállítottságú moderátorok látják, figyelik, és alkalmanként felülbírálják egymás tevékenységét.
·         A moderátorok nem tudják az oldalon megjelenő üzeneteket szerkeszteni vagy részlegesen törölni: vagy bent hagyják a hozzászólást, vagy törlik az egészet.
·         A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így hát a hozzászólások többségét egyikük se látja, így előfordulhat, hogy van olyan hozzászólás, melyet egyik moderátor sem lát. Ezért kérjük felhasználóinkat, hogy ha olyan bejegyzésre bukkannak, amely megítélésük szerint akadályozza a kulturált társalgást, használják a kérdések és válaszok melletti „gyalázkodás bejelentése” linket, vagy jelezzék vagy info@kerdesem.hu e-mail címen.
·         A moderátorok a tartalmi beavatkozásokat külön értesítés nélkül tehetik meg.
 
Moderátorok által törölhető tartalmak
·         Technikai rombolás: JAVA, nagyméretű képek, kisregények bemásolása, a kategóriák vagy egyes kérdések letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító linkek, képek. Elrontott HTML kódok, automatikusan induló file letöltések, átirányítások és minden más, olyan beavatkozás, ami megváltoztatja kérdés/válasz méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát. Szöveg nélküli hozzászólások stb.
·         Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó és zavaró, agresszív vagy off topic hozzá- és beszólások.
·         Flood: ha nem szándékos, (pl. véletlen az ismétlés), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos flood, ha valaki egy beírást egynél több kategóriában helyez el.
·         Alpári, illetve agresszív, fenyegető hangnem: közszereplők személyét indokolatlanul sértő, bántó, gyalázkodó megnyilvánulások esetén feltétlenül, beszélgető partnerek esetében a téma jellegétől függően, megítélés szerint.
·         Azon, a szerkesztéssel, a moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó bejegyzések, amelyek nem a kifejezetten e célt szolgáló kerdesem.hu kategóriában tűnnek fel.
·         Bárki valós, személyes adatának (pl. név, munkahely, lakhely, beosztás) engedély nélküli közzététele, feltéve, hogy az érintett azokat nem maga hozta nyilvánosságra.
·         Pornográf és a jó ízlést sértő képek, szövegek, tiltott jelképek, nemzetek nemzeti jelképeinek szidalmazása, gyalázása, kegyeletsértés, gyűlöletkeltés, valamint az ilyen témájú web-oldalakra mutató linkek.
 
Letiltások
A moderátoroknak a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosítványait korlátozniuk kell. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. Kirívóan durva esetben járhat adott nick összes, addigi hozzászólásának törlésével is.
·         Nickhamisítás esetén, (vagyis abban az esetben, ha valaki valamely, a kerdesem. hu-n már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven jelentkezik be), továbbá ha valaki történelmi személyek, jelenkori közéleti szereplők nevét vagy egyéb, jogokkal védett neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok az összes jogosultságot megvonják.
·         Moderátor által törölt hozzászólások visszamásolása is letiltást eredményez.
·         Topic áthelyezések, topic/téma/rovat/csatorna összevonások
·         Kérdés áthelyezés: a moderátorok azokat kérdéseket, amelyeket véleményük szerint nem a téma tartalmának megfelelő kategóriában nyitottak, áthelyezik a megfelelő kategóriába.
 
Szerzői jogok
 
A kerdesem. huweboldalra mutató hiperhivatkozás elhelyezése
·         A kerdesem.hu-ra mutató linket elhelyező weboldalnak tartalmaznia kell a kerdesem.hu logóját, mely logó mérete és megjelenése nem módosítható. (logó bekérése: info@kerdesem.hu )
·         A link csak kerdesem. hu tartalmára mutathat. Másolás, sokszorosítás nem engedélyezett.
·         Az a weboldal, ahol a kerdesem. hu -ról származó link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Jupiter Kft. javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását.
·         A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Jupiter Kft. és a fenntartó között fennálló jogviszonyról és a Jupiter Kft-ről.
·         Olyan oldal, amely jogszabályt, harmadik személy jogait és/vagy közízlést sért, nem vehet át tartalmat az kerdesem. hu -ról.
Fenti szabályoktól csak a Jupiter Kft-vel kötött írásbeli megállapodás alapján adódhat lehetőség. Amennyiben fenit szabályok sérülnek, a Jupiter Kft. jogosulttá válik a link eltávolíttatására, felmerült kárának megtérítésének követelésére.
 
Hirdetések
Az kerdesem. hu-n megjelenő hirdetések tartalmáért a Jupiter Kft. nem vállal felelősséget. A hirdetések nem tükrözik sem a szerkesztőség, sem a kiadó véleményét. A hirdetések megjelenése esetén a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit vesszük figyelembe.
 
Tartalom
A kerdesem. hu teljes tartalma tájékoztató jellegű. Az információk pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen, vagy közvetett károkért a Jupiter Kft. nem vállal felelősséget, éppen úgy, ahogy a közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért sem, azokért kizárólag a hozzászólók felelnek. A kerdesem. hu -n nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik. A felhasználó által a fórumban leírt tartalom az oldal üzemeltetőjének a tulajdona, ezért semmilyen ellenszolgáltatás nem illeti a hozzászólót. Leiratkozás esetén a törölt tag hozzászólásai nem kerülnek törlésre.
 
Védjegyekhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogok
A kerdesem.hu az Asztroweb kft által üzemeltetett asztroweb.hu internetoldal részeként jött létre. Az üzemeltetés jogát és a hozzátartozó adatbázist a Jupiter kft 2009 07.27-én átvette.
A kerdesem.hu domain a Jupiter Kft. javára bejegyzett domain név. A kerdesem. hu logó vagy a hozzá a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata a Jupiter Kft. jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Jupiter Kft. minden szükséges jogi lépést megtesz.